Regels

  • We spelen in Groen/Wit, dat zijn de kleuren van de vereniging. Een groen of groen/wit gestreept shirt en een witte of groene broek. Daarbij ook witte of groene sokken.
  • We zijn een club met een goede naam en dat willen we graag zo houden.
  • Het bestuur schroomt niet, leden te royeren, indien zij zich niet gedragen.
  • Voor oktober van het lopende seizoen moet alle contributie binnen zijn. (eventueel is een betaling in 2 termijnen mogelijk, maar alleen in overleg met het bestuur).
  • Gedraag je sportief!!
  • Behandel de scheidsrechter (ook al maakt ook hij fouten) en tegenstanders met respect.
  • Boetes veroorzaakt door eigen falen zijn voor eigen rekening en moeten aan de penningmeester betaald worden.
  • Overschrijven naar een andere vereniging moet voor 31 mei, 24.00 uur van het lopende seizoen gebeuren. Daarna is overschrijven niet meer mogelijk.
  • Opzeggen van je lidmaatschap kan tot en met 31 juli, 24:00 uur van het lopende seizoen. Daarna ben je gewoon weer lid van ZVV Groenoord en moet je dus contributie betalen. Ook al wil je niet meer spelen. Je bent tenslotte zelf nalatig geweest en hebt niet op tijd opgezegd. Het bestuur zal dan ook niet schromen de contributie te innen via een deurwaarder, indien er sprake is van wanbetaling.
  • Alleen leden van ZVV Groenoord met een geldige spelerspas mogen deelnemen aan de competitie. Indien men sjoemelt en niet leden laat spelen op passen van andere zal uitsluiting van het hele team volgen (Boetes voor rekening van de spelers van het team)!